Evolució deute de Tortosa durant el mandat de Ferran Bel.

Aquí teniu les dades (facilitades per l'àrea d'hisenda de l'ajuntament de Tortosa) de l'evolució del deute de l'Ajuntament de Tortosa des del 2005. D'esta manera podem comporvar com la reducció del deute que tant repeteix Ferran Bel, és relativa. De fet durant el seu manda, vam arribar a un màxim històric de deute. Després es va reduir, als nivells de la seua entrada a l'alcaldia. Però no oblidem que al 2010 ven el 49% de l'Empresa Aigües de Tortosa per 11,3 milions per 25 anys. I tampoc obliem qeu la reducció del deute ha suposat una reducció dràstica de la inversió social durant els pitjors anys de la crisi de la banca (que va pagar el poble) o d'una reducció del contracte de neteja viària ( de quasi 500.000€ anuals) que avui suposa el servei defictari que pateix la ciutat.