Documents

Moció presentada per la CUP-Ae durant el ple del mes de febrer. En esta moció demanem que l'Ajuntament de Tortosa quan licite un concurs (d'obres, serveis...) a més a més de valorar l'oferta econòmica i aspectes tècnics, valore també si les empreses afavoreixen la igualtat entre homes i dones, la contractació de col·lectius més vulnerables, la conciliació entre la vida laboral i familiar, i un salari mínim garantit. L'essència de la moció apostava perquè l'Ajuntament quan contracta no genere precarietat sinó unes condicions laborals mínimament dignes. CiU i ERC van votar en contra.

La mala gestió de la brossa, amb molta proporció de resta, es penalitza. Com Tortosa no ha fet res per millorar la recollida selectiva, només un 25% és reciclat, el 75% restant es resta, i esta mala gestió es paga. Per cada tona de resta al 2017 pagarem 30€, i al 2020 50€ (a més cada tona de resta té un cost de tractament de 37,18€). Això vol dir que quan pitjor recicles més pagues, a més de contaminar més. Per exemple, si reciclàrem com Amposta (48% de selectiva) al 2015 i 2016 hauríem pagat cada any 189.000€ menys, i al 2017 ens estalviaríem 223.000€. Amb els diners només del 2017, podríem cobrir quasi 50 places anuals i gratuïtes d'una llar d'infants. I si ens comparem amb l'Ametlla (58% de selectiva), encara ens estalviaríem més diners.

Aquí teniu l'INFOple del desembre. En aquest ple es va aprovar el ROM, les ordenances fiscals i es van debatre fins a 11 mocions presentades pels grups municipals. Dos de la CUP-Ae, una per millorar la mobilitat del col·lectiu per la mobilitat reduïda i una demanant accions per garantir sediments al Delta de l'Ebre.
 

Tot i que és un text escrit com a guió i no tant per ser llegit, si que es pot comprendre perfectament el posicionament de la CUP-Ae i l'argumentari.

En aquest apartat que apareix als pressupostos com a memòria de l'alcalde (tot i que el redacten els tècnics municipals) es pot llegir una explicació detinguda de cada capítol i els canvis respecte altres anys. Això sí, cal tenir present que és el discurs de l'equip de govern.

Pàgines