Documents

La mala gestió de la brossa, amb molta proporció de resta, es penalitza. Com Tortosa no ha fet res per millorar la recollida selectiva, només un 25% és reciclat, el 75% restant es resta, i esta mala gestió es paga. Per cada tona de resta al 2017 pagarem 30€, i al 2020 50€ (a més cada tona de resta té un cost de tractament de 37,18€). Això vol dir que quan pitjor recicles més pagues, a més de contaminar més. Per exemple, si reciclàrem com Amposta (48% de selectiva) al 2015 i 2016 hauríem pagat cada any 189.000€ menys, i al 2017 ens estalviaríem 223.000€. Amb els diners només del 2017, podríem cobrir quasi 50 places anuals i gratuïtes d'una llar d'infants. I si ens comparem amb l'Ametlla (58% de selectiva), encara ens estalviaríem més diners.

Aquí teniu l'INFOple del desembre. En aquest ple es va aprovar el ROM, les ordenances fiscals i es van debatre fins a 11 mocions presentades pels grups municipals. Dos de la CUP-Ae, una per millorar la mobilitat del col·lectiu per la mobilitat reduïda i una demanant accions per garantir sediments al Delta de l'Ebre.
 

Tot i que és un text escrit com a guió i no tant per ser llegit, si que es pot comprendre perfectament el posicionament de la CUP-Ae i l'argumentari.

En aquest apartat que apareix als pressupostos com a memòria de l'alcalde (tot i que el redacten els tècnics municipals) es pot llegir una explicació detinguda de cada capítol i els canvis respecte altres anys. Això sí, cal tenir present que és el discurs de l'equip de govern.

Els ingressos de l'ajuntament per l'exercici 2017 detallats per capítols.

Pàgines