CAMPANYA PER APARCAMENTS PÚBLICS I GRATUÏTS A L’HOSPITAL

La CUP Terres de l’Ebre ha presentat una campanya per demanar que independentment de l’opció que trie el govern de la Generalitat per augmentar i millorar les places d’aparcament a l’Hospital Verge de la Cinta, estes siguen públiques i gratuïtes.

CUP Ebre demana que la futura ampliació de places d’aparcament o la construcció d’un aparcament a l’Hospital Verge de la Cinta en cap cas pot ser a canvi de fer pagar als i les pacients, a les treballadores i a les persones que visiten pacients.

La CUP recorda que l’Hospital dóna servei a 191.000 persones. Amb una mitjana de 1.500 persones que l’utilitzen diàriament entre les 800 persones que treballen, les 300 pacients aproximades i les visites, i que la major part de l’activitat es concentra durant el matí. En canvi només hi ha 120 places d’aparcament al tancat més quasi 500 per l’entorn i voltants del centre (algunes en condicions lamentables). Que són del tot insuficients per la demanda existent.

És evident que cal ampliar i millorar les places d’aparcament a l’Hospital. La pregunta és, com? Fer pagar a la gent o assumint l’administració el cost? Des de la CUP Ebre entenem que és la Generalitat qui s’ha de fer càrrec perquè exigim tindre dret a una sanitat de qualitat, i això inclou aparcaments públics i gratuïts. A més a més, des de la CUP volem recordar que som el territori més pobre de Catalunya, amb les dues comarques amb la renda per càpita més baixa (Baix Ebre i Montsià), amb 5 pobles entre els 8 més pobres de Catalunya i amb una taxa d’atur de les més altes de Catalunya. Recordem també que un 5% de la població ebrenca és atesa per Càritas o que cap ciutat ebrenca està entre les 100 amb més renda, i que entre les 200 primeres només estan Tortosa i Mora.

El bus llançadora que ja està funcionant però amb una eficiència molt baixa, ha de ser una part de la solució i una eina per millorar la mobilitat, però no pot justificar la concessió a una empresa privada d’un aparcament a canvi de la seua construcció.

Des de la CUP Ebre també demanem que les obres d’ampliació i millora no les efectue ni el CATSALUT ni el Departament de Salut. A Catalunya la sanitat està infrafinançada, estem per baixa de la mitjana estatal d’inversió per habitant (som la quarta comunitat de l’estat amb menys inversió). I recordem que l’estat espanyol ja està per baix de la mitjana europea i només superar estats com Portugal, Grècia, Estònia... Ha de ser el Departament de Territori i Sostenibilitat qui financie les obres.

La campanya començada per la CUP consistirà en sensibilitzar la població amb divulgació d’octavetes, cartells i l’entrada de mocions als ajuntaments on la CUP té presència. I fem una crida a les entitats veïnals, associacions en defensa de la sanitat o dels drets socials, associacions de qualsevol tipus, sindicats... i fins i tot als partits polítics ebrencs perquè facen seua està moció i la presenten als ajuntaments i consells comarcals. L’Hospital Verge de la Cinta és de tot el territori i defensant-lo, defensem el territori. Demanem als partits ebrencs que no posen els interessos del partit per davant del territori (com tantes vegades han fet), i demanem a la societat que obligue als ajuntaments a posicionar-se a favor d’uns aparcaments públics i gratuïts a l’Hospital.

ANAR AL METGE NO POT SER UN NEGOCI.

 

"E xigim tindre dret a una sanitat de qualitat, i això inclou aparcaments públics i gratuïts"