CAP DIRECTIVA EUROPEA OBLIGA A DEIXAR SENSE PRESSIÓ ALS USUARIS

No hi ha cap normativa europea que obligue a reduir la pressió de l’aigua per criteris ambientals o de manteniment de la xarxa.

Durant el passat ple municipal CUP-Ae va presentar una moció exigint Aigües de Tortosa que garantira el cabal i pressió d’aigua necessari per qualsevol activitat domèstica. La resposta de l’equip de govern (a partir d’una consulta amb el soci privat) fou que una normativa europea obligava a baixar la pressió per criteris de conservació de la xarxa i mediambientals (i fins i tot es va dir que la normativa obligava a baixar la pressió durant tot el dia i no només durant la nit).

No hi ha cap directiva europea que obligue un ajuntament a baixar la pressió de l’aigua si això suposa donar una mala qualitat del servei. La UE recomana que per criteris ambientals la pressió siga baixa, però en cap cas diu que això puga afectar a la qualitat del servei. El que sí recomana la UE es fer un bon manteniment de la xarxa per evitar les fuites i reduir les pèrdues d’aigua. I això és que no s’està fent des d’Aigües de Tortosa al barri de Remolins.

Al ple l’equip de govern va argumentar que en tot cas es tractava de casos puntuals. No es tracta d’un problema localitzat en una zona ni de casos aïllats. Afecta a molta gent usuària (unifamiliars, plantes baixes, edificis alts, zones diferents...). La CUP-Ae ha recollit 160 signatures de veïns i veïnes que estan afectades per este cabal i pressió insuficient durant la nit.

El Reglament regulador del servei d’abastament d’aigua potable de l’ajuntament de Tortosa, al seu article 2, diu que correspon a l’ajuntament la planificació, execució i gestió de la xarxa. Així com supervisar i controlar l’activitat del gestor del servei.

A l’article 7, senyala que entre les obligacions de l’empresa estan:

e) Mantenir la disponibilitat i regularitat del servei.

h) Afavorir l’estalvi d’aigua, establint els mitjans necessaris per minimitzar les pèrdues reals en la xarxa.

A l’article 8 de drets dels usuaris, el punt 1 diu: a) disposar d’aigua potable en les condicions higièniques, sanitàries i de pressió corresponent a l’ús que siga adequat.

 

Ens trobem davant d’un problema generalitzat al barri de Remolins, que es produeix des de fa anys (segons la tinent alcalde Meritxell Roigé des d’abans de l’arribada al poder de Ferran Bel). Des de la CUP-Ae ens preguntem, si fa anys que es té coneixement d’esta problemàtica, per què no s’ha planificat una solució?

Es tracta d’un problema complexe que no es podrà solucionar en un any ni en dos i que necessita d’inversions durant anys. Però l’equip de govern no pot ignorar el problema i hauria de presentar un pla per progressivament solucionar-lo. La solució no pot ser ignorar-lo o negar-lo.

Ferran Bel està fent balanç de la seua gestió durant els 10 anys de mandat presentant-se com un bon gestor de la ciutat. Com és que en 10 anys ha estat incapaç de planificar una actuació per solucionar el problema?

També volem recordar que al plec de condicions per donar entrada a un soci privat a l’empresa municipal d’aigües, es va prioritzar la qüestió econòmica (amb 55 punts de valoració) sobre la tècnica (25 punts). I ara estem pagant esta decisió política. De fet, la UTE guanyadora va tenir una valoració més baixa en l’apartat tècnic, i concretament una valoració de 3 sobre 5 (per 5 sobre 5 de l’altra opció) en el pla de millora de fuites.

Des de la CUP-Ae reiterem que no està fent-se res per solucionar un problema que té un origen clar, unes fuites que cal reparar amb inversió. I este és el problema, que cal invertir diners. I tenim un bé comú i escàs com l’aigua, amb la presència d’un soci privat que prioritza el benefici econòmic per sobre del respecte al medi ambient i la qualitat del servei.

 

 

" Si fa anys que es té coneixement d’esta problemàtica, per què no s’ha planificat una solució?"