Documents

Moció de suport a la vaga feminista del 8 de març i que demana mesures concretes a nivell municipal per millorar la situació de precarietat laboral i vital.
 

Moció per la dignificació del sector agrari que demana crear un espai de trobada entre productors/es i consumidors/es sense intermediaris.
 

Ferran Bel ha posat en dubtes les dades de l'article http://marfanta.com/opinio/Ferran_Bel_11_anys_de_bona_gestio/489.

Us adjuntem un breu text amb enllaços de les dades a les que es refereix com a mitges veritats.

Aquí teniu les dades (facilitades per l'àrea d'hisenda de l'ajuntament de Tortosa) de l'evolució del deute de l'Ajuntament de Tortosa des del 2005. D'esta manera podem comporvar com la reducció del deute que tant repeteix Ferran Bel, és relativa. De fet durant el seu manda, vam arribar a un màxim històric de deute. Després es va reduir, als nivells de la seua entrada a l'alcaldia. Però no oblidem que al 2010 ven el 49% de l'Empresa Aigües de Tortosa per 11,3 milions per 25 anys. I tampoc obliem qeu la reducció del deute ha suposat una reducció dràstica de la inversió social durant els pitjors anys de la crisi de la banca (que va pagar el poble) o d'una reducció del contracte de neteja viària ( de quasi 500.000€ anuals) que avui suposa el servei defictari que pateix la ciutat.

Aquí teniu l'INFOPLE del juliol. Una vegada més l'equip de govern no ha acceptat cap de les propostes de l'oposició, entre elles una de la CUP-Ae per millorar el servei d'abastament d'aigua potable al barri de Remolins.
 

Pàgines