Documents

La moció presentada per la CUP-Ae pretén acabar amb el masclisme a les festes més importants d’oci nocturn. Tant amb les agressions com amb aquelles actituds i comentaris, que per estar en un entorn de nit, amb alcohol i molta gent estan socialment més acceptades o almenys tolerades. Es pretén facilitar la denúncia de les agressions però també d’aquelles actituds i comentaris que afecten a l’espai de confort de les dones i persones del col·lectiu LGTBI (mirades continuades i persistents, comentaris sexistes o homòfobs, insistència permanent, «babosos»...). Alhora també aposta per la pedagogia per visualitzar estes actituds, moltes vegades tolerades i rigudes.

Des de la CUP-Ae considerem que l’Ajuntament que és l’impulsor de moltes d’estes festes i activitats ha de ser el primer en vetllar perquè totes les persones puguen gaudir lliure i plenament de l’oci nocturn. I per això proposa la creació d’un protocol d’actuació (redactat per diversos agents com serveis socials, SIAD, LGTEBRE, col·lectiu de dones...) però també per campanyes comunicatives institucionals, formació als agents, edició de material de la campanya, punts d’informació i assessorament en les nits d’oci més massiu... Així com una campanya de formació als centres de secundària durant el curs 2017-18 per persones especialitzades i anar incorporant la perspectiva de gènere i LGTBI a les festes del Renaixement i de la Cinta.

La segona moció que presentarem al ple del mes de maig, pretén retirar el monòlit d’homenatge a la guàrdia civil i als valors del Movimento Nacional que està situat al Parc Teodor González. Destacant que la guàrdia civil va ser un pilar fonamental per la supervivència de la dictadura franquista i per la repressió del règim amb afusellaments, tortures, deportacions, confiscació de bens... però també d’altres aspectes més íntims del dia a dia de les persones.

El monòlit és una apologia als valors del Movimento Nacional, com escrivia el governador civil Rafael Fernàndez Martínez amb motiu de la inauguració: «Ningún acto más profundo y de más hondo valor espiritual para honrar al Caudillo de la Cruzada y de la paz de España y a los combatientes que hallaron gloria en la batalla del Ebro». Com clarament diu la inscripció principal «en el aniversario de una gesta gloriosa de la Cruzada Española».

A més a més, el monòlit és una pedra amb una forta càrrega feixista, perquè com explica una inscripció lateral, prové del Coll del Moro (lloc de comandament del general feixista Franco durant la batalla de l’Ebre).

I també conté, una altra inscripció lateral de la OJE (Organización Juvenil Española) una organització feixista que com diu als seus estatuts estava al «servicio de los principios nacionales del Movimento» i encarregada d’introduir els valors del feixisme entre la joventut española. O com alguns autors la definien, «donde estaban los cachorros del franquismo».

 

Per tot això, des de la CUP-Ae considerem que un monòlit en homenatge a un cos militar que va contribuir decisivament en la repressió del franquisme, amb una pedra d’una forta càrrega feixista, amb inscripcions lloant la Cruzada Española i amb inscripcions d’una organització feixista com OJE no pot estar a l’espai públic de la nostra ciutat.

Article que intenta explicar qui era Joaquin Bau. Com és possible que al segle XXI una persona que va col·laborar amb dues dictadures i un cop d'estat tinga el nom d'una plaça pública? Com potser que un senyor que va qualificar el franquisme "como un estado de derecho com España no había conocido nunca" o que va felicitar a Franco "por la victoria final en nuestra guerra" encara tinga el nom d'un centre educatiu?

La moció pretenia que es declarés una moratòria a Catalunya per tramitar i autoritzar nous parcs eòlics fins arribar a un consens amb quin model energètic volem. Està clar que hem de canviar les energies fòssils per les renovables, però com volem instal·lar les renovables, seguint els criteris i interessos de les grans empreses del sector, o bé seguint un model basat en els interessos de la gent i del territori.

Moció que demana el canvi de nom de la plaça Joaquin Bau i la retirada del títol de fill predilecte de la ciutat i la medalla d'or. Joaquin Bau va ser alcalde de Tortosa de 1925 a 1930 no per elecció democràtica sinó per un dictador, Primo de Rivera. Després va col·laborar en la preparació del cop d'estat del 18 de juliol del 1936 (fins i tot posava diners de la seua butxaca per avalar les compres d'armes). Durant la guerra civil va formar part del primer govern de Franco mentre es bombardejava Tortosa i durant el franquisme va tenir importants càrrecs per "mantenerse fiel durante toda la vida a los principios del movimiento".

Pàgines