Documents

Esta moció demana a l'Ajuntament de Tortosa, la contractació de personal especialitzat en les clàusules terra, per fer un acompanyament durant el tot el procés de negociació. La proposta es fa davant la constatació que sense acompanyament, la ciutadania estarà en mans de la banca, i ja sabem, que la banca té com a primer objectiu guanyar diners. Per això les administracions públiques han de garantir un procés objectiu, d'igual a igual i gratuït.

Esta moció està en la línia de perseguir el sexisme des de les seues manifestacions més quotidianes, tal i com també defensa el mateix pla d'igualtat municipal. Entre altres coses insta a elaborar un decàleg de bones pràctiques en la publicitat, de retirar els anuncis institucionals d'aquells mitjans que continuen mantenint anuncis de contactes...
 

Moció per millorar la gestió i recollida dels residus a Tortosa i els pobles. Tortosa amb un 25% de recollida selectiva respecte a les 13.900 tones anuals de residus que generem, és la pitjor ciutat ebrenca reciclant. Per això, presentem esta moció amb propostes per millorar la gestió dels residus (mesures que ja s'apliquen en altres municipis) i que alhora, siga el COPATE qui gestione la recollida, per tenir personal tècnic especialitzat (major control de l'empresa) i millors condicions perquè gestionen més volum de residus, al voltant de 70.000 tones de residus per les 13.900 de Tortosa. La moció també demana que s'evolucione cap al model porta a porta i la gestió directa.

Aquí teniu un resum esquemàtic del ple del febrer, amb els punts més rellevants de l'ordre del dia, els vots de cada grup municipal i l'argumentació de la CUP-Ae

Moció presentada per la CUP-Ae durant el ple del mes de febrer. En esta moció demanem que l'Ajuntament de Tortosa quan licite un concurs (d'obres, serveis...) a més a més de valorar l'oferta econòmica i aspectes tècnics, valore també si les empreses afavoreixen la igualtat entre homes i dones, la contractació de col·lectius més vulnerables, la conciliació entre la vida laboral i familiar, i un salari mínim garantit. L'essència de la moció apostava perquè l'Ajuntament quan contracta no genere precarietat sinó unes condicions laborals mínimament dignes. CiU i ERC van votar en contra.

Pàgines